Saturday 10 March 2018

Maliari Bratislavy: Eduard Majsch – majster svetla


Eduard Majsch sa narodil sa 10. októbra 1841 v Bratislave, kde aj zomrel 31. mája 1904 (pochovaný je na bratislavskom Ondrejskom cintoríne).
V rokoch 1864–69 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni u Wurzingera a Mayera, 1870–74 na oddelení historického maliarstva u E. Engertha. Podnikol študijné cesty do Talianska a Francúzska. Od 1880 pôsobil v Bratislave, mal súkromnú maliarsku školu a ateliér. Bol spoluzakladateľom a podpredsedom bratislavského umeleckého spolku Kunstverein. Vystavoval v Bratislave (1883, 1902, 1903, 1955, 1972, 1977, 1980, 1985), Viedni (1873, 1877), Prahe a Lipsku. Svetelné a koloristické efekty jeho maliarstva neboli dané len eklektickou závislosťou od dobového novobaroka a novorenesancie. V neskoršej tvorbe mala kresbovosť a vyhrotená štylistika koloristických senzácií aj viditeľnú prísadu svojského prijatia secesnej slohovosti. Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v zbierkach Galérie mesta Bratislavy. Ako jeden z mála slovenských maliarov prelomu storočí sa veľmi dobre uplatňuje na aukciách významných stredoeurópskych aukčných siení.

Eduard Majsch (1902), Bratislavský motív, olej na plátne, 42 x 52,5 cm, signatúra: Majsch Ede 1902.
Rovnaké miesto z trocha iného uhla v r. 1960.
Eduard Majsch - Krajina zo Sološnice
Krajina pri Sološnici (1910).

Ďalšie obrázky nájdete tu, alebo na Webe umenia.

Literatúra: 
Abelovský, J. & Bajcurová, K. (1997) Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava.

No comments:

Post a Comment